Viktor Baltus

by , under Projects

Tangible Light
25.10.2009 – 29.11.2009

NL – Viktor Baltus (1982) vertaalt zijn ervaringen en fascinaties voor de natuur in min of meer
realistische schilderingen waarin vorm en kleur centraal staan. Door bijzonder kleurgebruik in
subtiel samenspel met verftoets, licht en vlak bereikt hij verstilde beelden.
Voor de tentoonstelling Tangible Light onderzoekt de kunstenaar de basisprincipes van het
schilderen, maar tegelijk ook de wijze waarop we waarnemen. Grondslag van Baltus’ oeuvre is
de directe waarneming van fenomenen als licht, ruimte en diepte, en wat ons geheugen met die
ervaring doet. Via foto’s van uitzichten, vergezichten en de structuur van de natuur wordt de
wereld zoals deze voor ons ligt teruggebracht tot haar meest veelzeggende essentie: de ervaring van een significante vorm. Holen, trechters, gaten en niches – ruimtelijke vormen die slechts bestaan bij de gratie van het licht – worden concreet voorgesteld door de driedimensionale eigenschap van de drager. Abstracte vormen worden figuratief, figuratieve vormen abstract. Het zijn veelal gevonden voorwerpen zoals planken en houten schalen die de schilderijen een meer objectmatig en tastbaar karakter geven.
Viktor Baltus hecht groot belang aan de waarneming van de wereld om ons heen en de
onbevangen weergave daarvan. De fenomenologie van Merleau-Ponty gaat ervan uit dat het
menselijk zien een lichamelijk proces is. Ponty ziet een belichaamde geest, dus een denken en
waarnemen met het lichaam. Het geheugen brengt mij naar het verleden en naar de toekomst,
maar mijn lichaam is altijd ‘hier’ en ‘nu’, aldus de fenomenoloog. Ook het werk van Viktor Baltus
is in feite het produkt van het handelen zelf. De kunstenaar maakt geen afbeelding van de
dingen, maar begeeft zich in de dingen op zoek naar die kwaliteiten die hem innerlijk beroeren.
Met ingetogen voorstellingen, ontdaan van details, verheft hij licht, kleur, diepte die daar vóór
hem zijn tot een zichtbare dimensie.

Viktor Baltus

Viktor Baltus, Tangible Light, overview October 2009