Apice for Artists, in 2010 opgericht door Daniela Apice, begeleidt kunstenaars met een nog jonge praktijk richting het professionele beroepsveld. Het werkt voor een langere periode samen met kunstenaars aan de positionering van hun artistieke onderzoek, ontwikkelt projecten en presentaties op lokatie en zet zich actief in voor de bemiddeling tussen de kunstenaar en het werkveld van makers, curatoren, critici en (potentiële) kopers. Met haar huidige activiteiten wil Apice for Artists de mogelijkheden van een flexibel samenwerkingsverband verkennen: de kunstenaar in zijn of haar werkproces vooropstellen, ruimte scheppen voor ontwikkeling en experiment, een artistieke context creëren voor de kunstenaarspraktijk, maar ook de grenzen opzoeken van projectruimte, galerie en (produktie)agentschap om zo efficiënt een bijdrage te kunnen leveren aan talentontwikkeling en doorstroom mogelijk maken binnen een sterk veranderend kunstenveld.