Apice for Artists, in 2010 opgericht door Daniela Apice, ondersteunt en begeleidt kunstenaars met een nog jonge praktijk richting het professionele beroepsveld. Het initieert projecten op lokatie, werkt voor een lange periode gericht aan het versterken van een artistieke positie en zet zich actief in voor de bemiddeling tussen de kunstenaar en het werkveld van makers, curatoren, critici en (potentiële) kopers. Met haar huidige activiteiten wil Daniela Apice de mogelijkheden van een flexibel samenwerkingsverband verkennen: de kunstenaar in zijn werkproces vooropstellen, ruimte scheppen voor ontwikkeling en experiment, een breed draagvlak creëren voor de kunstenaarspraktijk, maar ook de grenzen opzoeken van projectruimte, galerie en agentschap om zo efficiënt een bijdrage te kunnen leveren aan talentontwikkeling en doorstroom mogelijk maken in het veranderende kunstklimaat.