Tijl Orlando Frijns

by , under Projects

Rotation
24.11.2012 – 05.01.2013

review Lost Painters 12.12.2012

[NL] Apice for Artists nodigt Tijl Orlando Frijns uit voor een solo presentatie. Aanleiding tot gesprek is een nieuwsgierigheid naar zijn werk dat wordt opgeroepen door een zekere doe-het-jezelf mentaliteit. Fundamentele constructies waar de kunstenaar zich zowel richt op het formele karakter van het werk, als op de contextuele aspecten. Een verschuiving van productie tot specifiek ruimtelijke omstandigheden.

DA: Op welke manier ondersteunen de architecturale kenmerken de functie van de objecten in jouw installaties?

TOF: De architectonische elementen zijn onderdeel van het werk waardoor mijn het werk zijn eigen context vormt. Door te spelen met ruimte, door deze aan te passen of volledig te creëren ontstaat er als het ware een laag in de werkelijkheid speciaal voor het werk, een laag waarbinnen de mogelijkheid is om onderzoek te doen naar en te spelen met vorm, inhoud, functie, de combinaties die mogelijk zijn en de uitwerking die dit heeft op het geheel als ook op de autonome onderdelen waaruit een installatie bestaat.

DA: Dus je creëert als het ware een theatrale setting voor het doen functioneren van de werken in de ruimte. Zou je iets specifieker kunnen ingaan op de functie van het narratieve element binnen de context van het geheel? Hoe zet je bijvoorbeeld het materiaal in voor de ruimtelijke ordening van de compositie?

TOF: Sommige onderdelen hebben een zeker functioneel karakter, of iets dat refereert aan functionaliteit zoals bijvoorbeeld een lamp. Zo kan het object een relatie aangaan met werken die veel meer gaan over de materie waardoor er verschuivingen in de betekenis van de elementen plaatsvinden. Als een werk kan bestaan uit verf op hout, kan licht dan eenzelfde functie vertegenwoordigen? Wanneer kan de textuur van een muur een afbeelding worden en de verf op een paneel een functionele laag?